Jesteś niezalogowany

System Rezerwacji Sal SGGW

Biuro Spraw Studenckich dokonuje rezerwacji sal dla grup 30-to osobowych i większych.

Osobami dokonującymi rezerwacji sal w BSS są:
- starosta roku (rezerwuje sale w imieniu wszystkich grup swojego roku),
- prowadzący zajęcia,
- pracownicy dziekanatu.

Przed dokonaniem rezerwacji sali należy sprawdzić jej dostępność w systemie.

Rezerwacje przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:
59-310-27    - rezerwacje bieżące (kolokwia, egzaminy, przeniesienia zajęć),
59-310-77    - rezerwacje sal dla organizacji studenckich (kół naukowych itp.),
59-310-24    - rezerwacje konferencji organizowanych przez wydziały, rezerwacje dla jednostek wewnętrznych, zgłaszanie ewentualnych kolizji zajęć w salach,

Rezerwacje sal dla grup mniejszych niż 30-to osobowe oraz sal komputerowych dokonywane są w Katedrach na poszczególnych Wydziałach.

Copyright © 2008